+389 78 402 762 contact@centerbpsee.com

За Нас

За Нас

Центарот за Бизнис Психологија е првиот меѓународен НЛП Центар во Македонија!
Нашите НЛП програми се акредитирани од страна на American Board of NLP - ABNLP

Бизнисот е луѓе, Луѓето се Бизнис!

Центарот за Бизнис ПсихолгијаСистемски НЛП, ЈИЕ обезбедува поддршка за компаниите во процесите на нивните организациски промени преку организирање на тренинзи за извршните директори,  секторските раководители и сите вработени кои се дел од организацијата. Исто така, обезбедуваме специјално дизајнирани обуки за различни типови на организации, компании и здруженија на граѓани. Нашите програми за личен и професионален развој се погодни за сите индивидуи и организации кои се стремат кон постојан раст и унапредување на нивното дејствување – индивидуално и колективно.

Нашите тренери, специјалисти и коучи, водени од нивните компетенции и креативност, ги применуваат сите расположливи алатки за да им помогнат на луѓето во остварувањето на нивните цели.

Центарот за Бизнис Психологија, Системски НЛП – ЈИЕ е формиран од Марина Анчевска.

marina

Учествувајте во нашите програми, работилници и настани!
Тие ќе го инспирираат и поттикнат вашиот личен и професионален развој!

МИСИЈА


Мисијата на Центарот за Бизнис ПсихологијаСистемски НЛП, Југоисточна Европа е:
Креирање на одржливи промени.

 

Ние ги правиме луѓето свесни за она што ги води во животот, за усвоените обрасци и инспирацијата за нивните достигнувања во животот. Со користење на стекнатото знаење и вештини и проширените перспективи, луѓето имаат можност да изберат да направат конструктивна промена во животот. Во нашиот пријатен и стимулирачки амбиент, на луѓето им се обезбедени најдобрите алатки, потребни за почеток на нивната промена.

Нашата мисија е да креираме подобар свет, преку обезбедување на потребните алатки луѓето да се развиваат во подобри професионалци, да ја зголемат својата самодоверба, да бидат среќни и исполнети, и со тоа да го направат светот подобро место за живеење преку нивниот уникатен начин на дејствување.

РАБОТА

Започна како Ксантика и еволуираше во Центарот за Бизнис Психологија – Системски и НЛП Југоисточна Европа. Нашите Мастер Тренери, Експерти и Коучи се водени од нивната Мастер компетенција и креативност и тие  применуваат Психологија за да ги постигнат целите.

Нашите тренинг програми се фокусирани на Systemic Dynamics, NLP, Business Human Neuro Management®, Organisation-theory, Management science, Linguistics, Logistics, Marketing and Quality management. Сите предмети се блиску поврзани со психологијата со иста цел – да бидат применливи во секојдневниот живот.

Центарот поддржа и им помогна на многу компании во текот на нивните организациски промени.

Референци

Наши Клиенти во Македонија:

Клиенти за кои сме организирали посебни тренинзи и тим билдинзи :

World Bank – Office Skopje, Macedonia

“EVN Macedonia”, Skopje, Macedonia

Actavis – Office Skopje, Macedonia

Insurance Company “Croatia Insurance”, Skopje, Macedonia

Mobil Operator “VIP”, Skopje, Macedonia

Embassy of the United Kingdom, Skopje, Macedonia

Furniture Sales Hall “Dom Italia”, Skopje, Macedonia

“Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Skopje, Macedonia

Regional Environmental Center (REC) – Office Skopje, Macedonia

House for Elderly People “Meri Terzieva”, Skopje, Маcedonia

Macedonian center for Civil Education, Skopje, Macedonia

Insurance Company “QBE Macedonia”, Skopje, Macedonia

Ludwig Boltzmann Institute, Skopje, Macedonia

NGO – Humanost, Skopje, Macedonia

KB Pension Fond, Skopje, Macedonia

National Bank of Republic of Macedonia, Skopje, Macedonia

Embassy of the Kingdom of Netherlands in Macedonia, Skopje, Macedonia

AVON Macedonia, Skopje, Macedonia

 

Некои од компаниите, чии вработени учествувале во тренинзите организирани од нас:

  • British Council, Skopje, “Publicis Group”, Skopje, “Seavus”, Skopje, “Omni Events”, Skopje, “Actavis”, Skopje, WVP Group,  Skopje, Brainobrain International Macedonia, Skopje, “Plaza de Toros”, Skopje, Insurance Company “Croatia Insurance”, Skopje, Insurance Company “QBE Macedonia”, Skopje, Mobil Operator “ONE”, Skopje, “ESP” – Development and Management with Human Resources, Skopje, “Samerimpex – Impulsi” – Consultancy in human resources management, Skopje, “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Skopje, “EVN Macedonia”, Skopje, “Magna Sken”, Skopje, Private Production “TDM”, Skopje, ATVA, Kicevo, Restaurant “Vodenica –Mulino”, Skopje, “Sinergija Plus”, Skopje, “Apolo Engineering”, Skopje, German International Cooperation (GIZ) – former German Technical Cooperation (GTZ), Skopje, Training Center “Detra”, Skopje, Hotel “Gradce”, Kocani, House for Elderly People “Meri Terzieva”, Skopje, NGO – Humanost, Skopje, Mall Group, Skopje, “Avicena” Labaratory, Skopje, “MOST”, Skopje, “Lynx Animation”, Skopje, “Faculty of Physical education, Sport and Health”, Skopje, “Macedonian center of international collaboration”, Skopje, “The One”, Gostivar, Toyota, Skopje, “Macedonian association for international collaboration”, Skopje i.e.

Некои од компаниите во Холандија за кои одржуваме тренинзи, ние насочуваме извршни директори за големи компании и дејствуваме во многу организации во кои спроведуваме методи, курсеви и тренинг сесии, работилници, мастер часови и тренинг сесии,но и многу повеќе.

Bank offices: ABN AMRO Bank, RABOBANK i.e. Education: High School Groningen, Noorderpoort College, Ommelander College, Piter Jelles College, ROC Friese Poort i.e. Business companies: Alescon, FourstaR, Waterschap Reest & Wieden, Woningstichting Actium, Biblionet, Woningstichting de Huismeesters, Icare, Volksuniversiteit Groningen, SCA Hygiene, Swedish Match, Novatec i.e. Health care organizations: Guyot Doveninstituut (KEGG), , GGD Groningen, Menzis, UMCG Groningen, Home care Groningen, ICare i.e. Municipality’s: Appingedam, Hoogeveen,Tynarloo, Groningen, Leeuwarden i.e. Governmental organizations: UWV Amsterdam , Information Group , UWV Groningen i.e. Police offices and Police academy