+389 2 61 44 875; +389 78 402 762 contact@centerbpsee.com

За Нас

За Нас

Центарот за Бизнис Психологија е одговорот за вашите резултати во ваша Бизнис иднина:Одржливата комуникација води кон висок перформанс.

Бизнисот е луѓе, Луѓето се Бизнис!

Центарот за Бизнис ПсихолгијаСистемски НЛП, ЈИЕ нуди голем избор на Бизнис Програми, Менаџмент програми, коучинг програми. Сите програми се фоскурани на професионален и одржлив развој. Психолошките теории се ставени во бизнис пракса. Индивидуалците, тимовите и организациите ги извршуваат своите задачи подобро и се поефикасни. Применетата психологија е интегрирана во Бизнис тренинзите и во извршниот коучинг.

Коучинг програмите се фокусирани во организациски контекст и индивидуални, исто така се добри за разрешување на приватни и бизнис предизвици и прашања поврзани со промени во животот.

Центарот за Бизнис Психологија, Системски НЛП – ЈИЕ е формиран од Марина Анчевска и д-р Јоке Ланд.

marina
Foto JOke

Бидете наш гостин и посетете не, приклучете се на нашите програми и дознајте што можете да добиете со знаењето на Бизнис Психлогијата.

MISSION


Мисијата на Центарот за Бизнис ПсихологијаСистемски НЛП, Југоисточна Европа е:
Создавање на свет на кој луѓето сакаат да му припаѓаат.

 

Ние им помагаме на луѓето да ги воочат нивните патерни, да се инспирираат и да ги откријат своите цели. Употребата на знаењето и вештините тие може да направат избор за конструктивна промена. Ние нудиме стимулирачка и сигурна средина за да се случи тоа и ги нудиме најдобрите алатки за промена.

Нашата мисија е да креираме подобар свет давајќи им на луѓето психолошки алатки за да станат попрофесионални, етузијасти, да се стекнат со поголема самодоверба и да бидат посреќни за да можат за возврат да го направат подобро место за живеење.

WORK

Започна како Ксантика и еволуираше во Центарот за Бизнис Психологија – Системски и НЛП Југоисточна Европа. Нашите Мастер Тренери, Експерти и Коучи се водени од нивната Мастер компетенција и креативност и тие  применуваат Психологија за да ги постигнат целите.

Нашите тренинг програми се фокусирани на Systemic Dynamics SCDM®, NLP, Business Human Neuro Management®, Organisation-theory, Management science, Linguistics, Logistics, Marketing and Quality management. Сите предмети се блиску поврзани со психологијата со иста цел – да бидат применливи во секојдневниот живот.

Центарот поддржа и им помогна на многу компании во текот на нивните организациски промени.

Референци

Наши Клиенти во Македонија:

Клиенти за кои сме организирали посебни тренинзи и тим билдинзи :

World Bank – Office Skopje, Macedonia

“EVN Macedonia”, Skopje, Macedonia

Actavis – Office Skopje, Macedonia

Insurance Company “Croatia Insurance”, Skopje, Macedonia

Mobil Operator “VIP”, Skopje, Macedonia

Embassy of the United Kingdom, Skopje, Macedonia

Furniture Sales Hall “Dom Italia”, Skopje, Macedonia

“Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Skopje, Macedonia

Regional Environmental Center (REC) – Office Skopje, Macedonia

House for Elderly People “Meri Terzieva”, Skopje, Маcedonia

Macedonian center for Civil Education, Skopje, Macedonia

Insurance Company “QBE Macedonia”, Skopje, Macedonia

Ludwig Boltzmann Institute, Skopje, Macedonia

NGO – Humanost, Skopje, Macedonia

KB Pension Fond, Skopje, Macedonia

National Bank of Republic of Macedonia, Skopje, Macedonia

Embassy of the Kingdom of Netherlands in Macedonia, Skopje, Macedonia

AVON Macedonia, Skopje, Macedonia

 

Некои од компаниите, чии вработени учествувале во тренинзите организирани од нас:

  • British Council, Skopje, “Publicis Group”, Skopje, “Seavus”, Skopje, “Omni Events”, Skopje, “Actavis”, Skopje, WVP Group,  Skopje, Brainobrain International Macedonia, Skopje, “Plaza de Toros”, Skopje, Insurance Company “Croatia Insurance”, Skopje, Insurance Company “QBE Macedonia”, Skopje, Mobil Operator “ONE”, Skopje, “ESP” – Development and Management with Human Resources, Skopje, “Samerimpex – Impulsi” – Consultancy in human resources management, Skopje, “Bi-MEK Ltd”, Cryo – Safe, Skopje, “EVN Macedonia”, Skopje, “Magna Sken”, Skopje, Private Production “TDM”, Skopje, ATVA, Kicevo, Restaurant “Vodenica –Mulino”, Skopje, “Sinergija Plus”, Skopje, “Apolo Engineering”, Skopje, German International Cooperation (GIZ) – former German Technical Cooperation (GTZ), Skopje, Training Center “Detra”, Skopje, Hotel “Gradce”, Kocani, House for Elderly People “Meri Terzieva”, Skopje, NGO – Humanost, Skopje, Mall Group, Skopje, “Avicena” Labaratory, Skopje, “MOST”, Skopje, “Lynx Animation”, Skopje, “Faculty of Physical education, Sport and Health”, Skopje, “Macedonian center of international collaboration”, Skopje, “The One”, Gostivar, Toyota, Skopje, “Macedonian association for international collaboration”, Skopje i.e.

Некои од компаниите во Холандија за кои одржуваме тренинзи, ние насочуваме извршни директори за големи компании и дејствуваме во многу организации во кои спроведуваме методи, курсеви и тренинг сесии, работилници, мастер часови и тренинг сесии,но и многу повеќе.

Bank offices: ABN AMRO Bank, RABOBANK i.e. Education: High School Groningen, Noorderpoort College, Ommelander College, Piter Jelles College, ROC Friese Poort i.e. Business companies: Alescon, FourstaR, Waterschap Reest & Wieden, Woningstichting Actium, Biblionet, Woningstichting de Huismeesters, Icare, Volksuniversiteit Groningen, SCA Hygiene, Swedish Match, Novatec i.e. Health care organizations: Guyot Doveninstituut (KEGG), , GGD Groningen, Menzis, UMCG Groningen, Home care Groningen, ICare i.e. Municipality’s: Appingedam, Hoogeveen,Tynarloo, Groningen, Leeuwarden i.e. Governmental organizations: UWV Amsterdam , Information Group , UWV Groningen i.e. Police offices and Police academy

Услови

APPLICATION AND REGISTRATION PROCEDURE

 

You can apply for one of our programs by filling in and sending the application form. The registration will follow once we receive your application form.  This means that you have a potential seat in the program you applied for. The registration is considered official when:

Your seat in the training is guaranteed only if you pay the participation investment. You will receive an invoice that you need to pay within one week. Note: the payment is always done prior to the beginning of the program start.

You become an official particant in the training you applied for, one we receive your payment from 100 euro.

Your early  payment from 100 euro is guaranteeing your participation. if you cancel your participation, your investment form 100 euro is not refundable.

You will get the invitation for the training with all the details about the training once you become an official participant.

In order to join the program you must have a status of an official participant.

PARTICIPATION FEE AND PAYMENT
The participation fee is stated in the application form and it is stated without 18% of VAT. The VAT for the companies will be calculated through a bank.  The payment must be done at least two weeks prior to the program’s start.

During the program, if you cannot follow some of the modules, or parts of the modules, you will be enabled to catch up with the missed topics with another group. The organizer will inform you when will this module or part of the module be scheduled and delivered. In order to follow the modules/parts of the modules you will have to pay EUR 20 per day before the start of the module. Half day modules also cost EUR 20.

In order to receive an accredited ABNLP certificate at the end of the program you must follow all program days.

You must complete the missed days/modules/parts within one year. Otherwise, you will have to pay the entire amount for that day/module/half day.

These terms guarantee high quality program. Please understand these conditions, as we want to offer a professional program for each participant.

Prices are stated without VAT. Included in the price is the training, all training materials (hand book, working papers, tests, premises etc.), a drink and a food during the breaks.

 

Paying in installments

With a timely registration in the NLP Practitioner program, you can pay in installments. Please contact us for more detailed information. If you decide to pay in installments, you have to pay 20 euro administrative fee .

CANCELLATION/ POSTPONING OF THE TRAINING

If we need to cancel the training due to reasonable causes (for example due to a health condition of the trainers or force majeure) we will return you the money in full amount.

We preserve the right to postpone the training if there is no sufficient number of participants in order to obtain high quality program.

If we change the date of a specific module, we will inform you immediately about the change.  If you cannot attend the module, we can return you the money for that particular module or we can give you an opportunity to follow this module when organized next time.

Guaranteeing quality

We preserve the right to exclude from the program the participants that endanger the safety of other participants or deteriorate the course of the training and thus prevent the group to follow and learn from the program in an undisturbed manner.

Responsibility

Every participant in the training carries his/her own responsibility. Damaging the location, goods or the environment in which the training is delivered will be considered as a responsibility of the person that caused the damage.

 

Certificates

In order to receive a certificate upon the completion of the training, you must follow the training 100% – all modules, exercises and additional activities are compulsory.

Upon completion of the training and successfully passing the test, you receive a certificate that can be submitted as a proof of completed education in our center and use it when applying for work positions, educational programs etc.

Our certificates are internationally accredited by ABNLP – The American board for NLP, as our training are being organized according to the highest world standards, and our trainers are accredited experts – internationally certified by the NLP University in USA.  At the same time, all programs and certificates are accredited by the International Institute for Applied Psychology in Holland.

 

By submitting this application form, I confirm that I accept the general conditions and terms of the Center for Business Psychology, Systemic and NLP – South East Europe.

Z