+389 78 402 762 contact@centerbpsee.com

Бизнис развој

ЗОШТО ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВО ЛУЃЕТО?

Бидејќи луѓето се бизнисот, а бизнисот е луѓето!
Секој тим е група на луѓе. Но, не секоја група на луѓе е тим.

Светските истражувања покажуваат дека повеќе не се доволни инвестирања во тренинзи за усовршување на способностите, зголемувањето на перформансите, продажни и комуникациски вештини и слично.
Трендовите во светот во областа на корпоративните тренинзи, исто така налагаат вработените, тимовите и целиот организацискиот систем да се гледаат од една поширока рамка т.н. системска перцепција.

Праксата покажува дека современите бизниси кои што се стремат кон одржлив и постојан развој, најмногу инвестираат во личниот развој на вработените. Само оваа инвестиција на долг рок се покажала дека е повратна, бидејќи го мотивира развивањето на личната, еколошка и системска свесност кај секој вработен. Самосвесни вработени се најдрагоцениот капитал на секоја организација.

Се повеќе организации во светот се движат од хиерархиски систем на управување кон систем на растеж. Од ЕГО кон ЕКО!
Секој вработен е лидер во тоа што го работи и целта му е развој и растеж, личен и организациски.
Општествено одговорните компании, со развиена системска свест, го надминаа креирањето на его лидерите и преминаа кон Mindful лидери.

ЗОШТО ДА СОРАБОТУВАТЕ СО ЦЕНТАРОТ ЗА БИЗНИС ПСИХОЛОГИЈА?

Центарот за Бизнис психологија, Системски НЛП, е првиот акредитиран и меѓународно сертифициран НЛП центар во Македонија.

Повеќе од 11 години, центарот организира разни тренинзи и настани, обучува и коучира тимови и поединци, соработува со голем број на организации од различни сектори, учествува на меѓународни конференции, гостува во сите медиуми и портали, сѐ со цел да ја подигне свеста кај секој поединец, тим и организација дека за да се направи развојна промена, треба да се управува одредено движење. Во тоа придвижување треба да се тргне од поединецот, т.е. вашиот вработен и неговата врска со организацијата, односно фирмата како системска целина од која вработените се дел и секој поединечно преку своето учество влијае во нејзината развојна динамика.
Богатото меѓународно искуство и постојаната желба за раст и развој, суптилно го наметна центарот како меѓународно препознатлив бренд во областа на тренинзите за личен и професионален развој.

Преку вклучувањето на СИСТЕМСКИОТ КОУЧИНГ во сите програми, центарот, како единствен на Балканот, ви нуди уникатен и практичен пристап.

Што се подразбира под системски коучинг?
Индивидуата/вработениот е дел од еден поголем систем во вид на партнерство, кое вклучува градење на врски, како: семејни врски, врски со општествената реалност и тимски врски во рамки на организацијата.
Овој системски пристап ги идентификува процесите на комуникација и однесување во системот, базирани на вредностите и уверувањата на поединецот, како и на групата т.е. системот во кој што припаѓа.
Во позадина на однесувањето, дејствувањето, мотивацијата, одлучувањето, како и сите други секојдневни лични и професионални процеси, се испреплетени сите динамики на семејните системи од каде што доаѓа вработениот.
Откривањето, разбирањето и разрешувањето на несвесните обрасци т.е. динамики во било кој тип на системска релација, може да креира значајна промена во перцепцијата, однесувањето и дејствувањето.
Овие динамики не можат да се разрешат без да се разбере динамиката на групата, на системот.
Целта на системскиот коучинг е да го смени фокусот од индивидуата кон поширокиот систем, и од таа перспектива да го поддржи нејзиниот развој, лидерството и организациската виталност во сите типови на системи, лични или корпоративни.

КОРПОРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ТРЕНИНЗИ И ОБУКИ

Системскиот пристап во сите програми на центарот, поради нелинеарното размислување и системската интервенција, овозможува нови извори и решенија за разрешување на секаков вид на неосвестена, неискомунициран, спречувачка лична, тимска или организациска динамика.

Системските динамики не одговараат на проценки на личност, тимски профили и други модели. Тие се позади сите рационални интервенции и бараат да бидат откриени само преку практична системска интервенција.
Работејќи само на личноста може да се отстрани симптомот, но динамиката која што припаѓа на ниво на систем, едноставно повторно ќе се појави и ќе биде изразена во друг контекст.

Центарот за бизнис психологија, Системски НЛП, ви нуди широк спектар на корпоративни програми, тренинзи и обуки, меѓу кои ги издвојуваме следните:

 1. Change Management – 2 дена обука
 2. Conflict Management – 2 дена обука
 3. Energy Management – 2 дена обука
 4. Coachingfor performance – 2 дена обука
 5. 6 дневна Business NLP програма – Програмата е наменета исклучиво за висок менаџмент!
 1. Change Management – 2 дена обука
  Промените се дел од процесот на секоја организација. Развојот е опција!

  Човечкиот фактор е најважен во процесот на промени. Може да испланирате разни акции и да инвестирате во спроведување на разни техники за менаџирање на промените, но се додека не успеете да го менаџирате ставот на вработените во однос на промените, секоја промена ќе биде краткорочна.
  Центарот за бизнис психологија ви нуди решенија како да ги управувате луѓето во време на промени.
  Разбирањето како функционира индивидуата во системот и самиот организациски систем како целина, ја креира организациската култура.
 2. Conflict Management – 2 дена обука
  Конфликтот
  има позитивен ефект само доколку постојат здрави релации кои што се базирани на взаемно почитување и разбирање.
  Конфликтот нема никаква смисла доколку учесниците немаат заедничка цел, т.е. немаат системска свест, не можат да ја видат поголемата слика.
  Како да креирате тим на професионалци кој што секогаш ќе биде во состојба да го издвои однесувањето од позитивната намера, тим со системски вредности?
  Да креираат способност да можат секоја ситуација да ја гледаат од една поширока перцепција!
 3. Energy Management – 2 дена обука
  Energy Management програмата е специјално дизајнирана со цел да воспоставите баланс помеѓу внатрешниот и надворешниот свет, да чувствувате спокојство и благосостојба и да ја подигнете свеста за вашиот ментален, емотивен и физички имунитет.
  Оваа интерактивна програма ви нуди практични алатки за да постигнете лесно и едноставно, баланс помеѓу професионалниот и личниот живот, помеѓу умот и телото и емоциите и рациото.
  Едноставно кажано оваа програма ќе ве освежи, раздвижи, смири и фокусира!
  Човекот функционира на четири полиња:
  Ментално поле, физичко поле, поле на енергија (емоции) и поле на душата (фамилијарни динамики).
  Сите четири полиња влијаат едно на друго и се надополнуваат. Умешноста е во тоа да знаете да препознаете на кое поле е потребно да дејствувате за да креирате хармонија во сите други полиња.
 4. Coaching for performance – 2 дена обука
  Бизнис Коучинг методологијата
  е високо фокусирана кон резултати, промовирајќи го развојот на нови стретегии на размислување и дејствување, што е всушност спротивно на решавање на проблеми и минати конфликти.
  За да ги разберете и коучирате другите најпрво треба да го разберете вашиот внатрешен дијалог и да го научите својот процес на комуникација.
  Во процесот на менаџирањето најважно е да разберете што предизвикувате кај другите.
  Дали вашата комуникација и начинот на кој што ги пренесувате информациите води кон посакуваните резултати?
  Затоа коучинг програмата е најпрво дизајнирана за вас лично и секако преку вашето искуство да ги коучирате другите, за да заеднички ги зголемите перформансите на целиот тим.
  Коучингот, како алатка, се применува индивидуално и тимски, за управување со вработените и усогласување на личните и организациските цели на секој професионалец.
 5. 6 дневна Business NLP програма исклучиво е наменета за висок менаџмент!
  Шест дневената бизнис НЛП програма ви нуди уникатна можност, преку ефективните и практични НЛП техники, уште повеќе да го развиете потенцијалот на вработените и секако на компанијата во целост. Оваа програма е дизајнирана специјално за компаниите кои што се насочени кон пронаоѓање на иновативни начини во следењето на светските бизнис трендови на менаџирањето и нивно имплементирање.6 дневната НЛП бизнис програма вклучува техники за тоа како да се справите или да креирате промени, со цел да ги остварите организациските цели.
  Се започнува од луѓето кои што се дел од организацискиот систем. Нивните внатрешни процеси креираат однесување кое што влијае на опкружувањето.
  Оваа програма ќе ви овозможи креативност во начинот на менаџирањето на луѓето, со цел да ја зголемат нивната ефикасност во себе-управувањето и  дејствувањето, при справувањето со секојдневните предизвици.
  6 дневната НЛП бизнис програма ви нуди практични алатки за да креирате организациски систем кој што дејствува колективно.

За кого е наменета оваа програма?

6 дневната НЛП бизнис програма ќе им овозможи на клучните луѓе во компанијата да бидат повеќе ефикасни во управувањето на трите најважни елементи од еден организациски систем:

Себе си, својот тим и различните засегнати страни со кои се одвива комуникација на било кое ниво.

Креирајте Mindful лидери!

Доколку сте спремни да се развивате себе си и вашите вработени, да ги коучирате и да генерирате ентузиазам, преку вашите примери да бидете енергичен мотивиратор и кај секого да креирате чувство на припадност во организацијата, тогаш овие уникатни и практични програма се токму она кое што ќе ви овозможи да направите нештата да се случат!

Доколку сакате повеќе информации за бизнис програмите ќе ве молиме испратете маил на:

       contact@centerbpsee.com

Погледнете ја презентацијата за корпоративните програми:
       Corporate programs

Тренер

Марина Анчевска

Марина Анчевска

Teacher

Директор / Основач на Центар за Бизнис Психологија – ЈИЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ СЕ СЕКОГАШ ПОДОБРИ

Настани

october

No Events