+389 78 402 762 contact@centerbpsee.com

Системска Вечер – констелации

Системска Вечер – констелации

Констелациите нудат механизам за согледување на скриената динамика во системите.

Една констеалација дава информации за тоа што се случило во минатото кое што во голeма мера  влијаат на сегашните случувања. Од оваа перспектива, можеме да најдеме решенија за непознатите аспекти кои го прават проблемот актуелен.

Констелацијата дава брза и убедлива шанса да се рагледа дадена ситуација/систем на начин кој овозможува претходно скриената динамика да излезе на површина. Многу од технологиите кои се нудат во сферата организацискиот развој (ОР) се изградени врз претпоставка дека повратната информација е моќен начин на учењеЗнаеме дека со рагледување на автентичната, фактичка вистинска реалност може да дојдеме до придвижување.

Констелациите нудат форма на повратна информација која ги заобиколува нормалните форми на одрекување, кои често постојат заради чувството на срам. Она за коешто можеби се потребни години коучинг или консултации за врските, може да се открие во текот на еден час работа со констелацијаВо врските кои се откриваат преку констелацијата, станува јасно дека секој од нас е дел на поголема целина, дека изборите кои го правиме се на некој начин диктирани од потребите на системот.

Организираме системски вечери (вечери на работа со системски констелации)

Како учесник на ваква вечер на работа со ситемски констелации може да го изнесете вашиот случај или прашање, може да сте претставник или да сте набљудувач. Која улога и да ја заземете, ќе искусите како работат констелациите, ќе видите каков облик земаат проблемите и како се стекнуваат увиди.

Во текот на секоја вечер на констелации / вечер на системска работа може да се направат различни типови на констелации (семејни, организациски, за кариера). Слободно изнесете го вашиот проблем или прашање во една ваква вечер.

Марина Анчевска

Марина Анчевска

Teacher

Директор / Основач на Центар за Бизнис Психологија – ЈИЕ

НАПРАВИ ПРОМЕНА ВО ТВОЈОТ ЖИВОТ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ СЕ СЕКОГАШ ПОДОБРИ

Настани

november

3nov10:00 am- 4:00 pmNLP Practitioner Module 5
4nov10:00 am- 4:00 pmNLP Practitioner Module 5
5nov5:00 pm- 8:30 pmNLP Practitioner Module 5
8nov7:00 pm- 9:00 pmArt & Coaching
10nov10:00 am- 4:00 pmNLP Master Practitioner Module 3
13nov5:00 pm- 9:00 pmNLP Starter
14nov5:00 pm- 9:00 pmNLP Starter
17nov10:00 am- 1:00 pmCairo conference
20nov - 22decnov 2010:00 amdec 22Beirut NLP Training
24nov10:00 am- 4:00 pmNLP Master Practitioner Module 4
27nov5:00 pm- 9:00 pmNLP Starter
28nov5:00 pm- 9:00 pmNLP Starter