• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
  • +389 (0)78 402 762

Јулија Владимирова
Офис Менаџер, НЛП Мастер Практичар

 

Уникатно квалификуван и искусен административен професионалец во управување со канцеларија и администрација и поддршка на управување со проекти.

Сака да ги извршува работите на најдобар можен начин и секогаш настојува да ги постигне целите и да произведе резултати со ефикасно користење на ресурсите.

Административен специјалист високо квалификуван во следење детали и одржување ефикасно канцелариско работење, обезбедување на врвна административна поддршка на раководството и високи директори, спроведувајќи ги административните процеси на начин кој води кон подобрување на точноста и ефикасноста.

Личност која учи самостојно и брзо, со одлични организациски вештини, извонредна работна етика и способност да работи добро и во тимско-ориентирани и само-насочени средини, позиционирани за постигнување совршенство.

Силна способност да комуницира ефикасно и со вербални и со писмени средства, лесно и ефикасно да комуницира со персоналот на сите нивоа, да промовира соработка, да дејствува како посредник помеѓу раководителите и вработените.

Подготвеност за вложување дополнителни напори и за понатамошен развој на професионално поле и вистински да напредува во брзо-растечка средина.

Високо компетентен, професионалец ориентирн кон резултати кој користи солидно расудување за да ги утврди приоритетите, на кој може да му се доверат дури и најповерливи проекти.

Вродена способност да се справи со повеќе задачи истовремено.

Трудољубива, педантна, упорна и внимателна, динамична и посветена, аналитична, систематична, прецизна и ориентирана кон детали.

Емоционално интелигентна, проактивен тимски играч, со став „можам да направам“, со силни интерперсонални вештини, личен интегритет и доверба и фокус на поддршка на другите помагајќи им да заблескаат.