• 102G, Stiv Naumov Street, 1000 Skopje
  • +389 (0)78 402 762

Патриша Конлон
Соработник, НЛП Мастер Тренер, коуч, извршен директор за човечки ресурси, менаџер за таленти, тренер за транзиција во лидерство, бизнис ментор

 

Нејзина сила е нејзината способност да создаде свесност за она што е лично персонализирано како лидер или како член на тимот.

Влијанието на однесувањето во тимови коe можe да води кон успех или да придонесе за дисфункција на тимот.

Таа работи со поединци за креирање свесност за нивните лични стилови на работа, стилови на комуникација, ограничувачки верувања и лични стратегии за справување.

Таа им помага на клиентите да добијат јасност во своите одлуки, изнаоѓајќи стратегии за олеснување на личната трансформација.